Kijk op Europa: Wat Nederlanders meegeven aan de EU

In oktober en november vonden online en door het hele land op locatie themabijeenkomsten plaats voor de burgerdialoog Kijk op Europa. Dit heeft geleid tot aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU: de stem van Nederland tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa. Het kabinet heeft vandaag een rapport met aanbevelingen over de eerste vijf thema’s aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Een rapport met aanbevelingen over de overige vier thema’s volgt in januari.

Nederlanders in gesprek over de EU via Kijk op Europa

Aanbevelingen voor de EU

Voor elk van de vijf thema’s hebben Nederlanders meerdere aanbevelingen gedaan. Een selectie:

  • Werk in het kader van de rechtsstaat vooral samen tegen internationale criminaliteit en terrorisme.
  • Maak de Europese economie sterker door gebruik te maken van onze kwaliteiten en diversiteit.
  • Weeg belangen goed af, maar zorg wel dat er binnen de EU sneller knopen kunnen worden doorgehakt.
  • Combineer Europese privacyregels met een praktische uitvoering en uitleg.
  • Laat onderwerpen als cultuur en sport vooral aan lidstaten over.

Voor de aanbevelingen is gebruik gemaakt van een representatief panelonderzoek en verdiepende themadialogen online en op locatie. In het hele land zijn Nederlanders met elkaar in gesprek gegaan: van scholieren, mbo-leerlingen en studenten tot agrarisch ondernemers, maatschappelijke organisaties en migranten.

Vernieuwende ideeën

De gesprekken tussen Nederlanders brachten grote Europese thema’s dichterbij. Er ontstonden interessante discussies over de impact van de EU op het dagelijks leven en soms ook vernieuwende ideeën. Naast de aanbevelingen is ook een aantal van deze ideeën opgenomen in het rapport. De inhoud van dit rapport vormt zo de stem van Nederland: onze kijk op Europa.

“Het was fijn om in kleine groepjes meningen te kunnen uitwisselen. Heel anders dan hoe de discussies op social media vaak gaan.” – deelnemer themadialoog

Twee rapporten met in totaal negen thema’s

In oktober deelden we al de eerste inzichten en vervolgvragen van Kijk op Europa op basis van het panelonderzoek. In het huidige rapport delen we de meningen, ideeën en aanbevelingen voor de thema’s: Waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid, Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid, Europese democratie, Digitale transformatie en Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport. Begin 2022 volgt een rapport met de laatste vier thema’s: Klimaatverandering en milieu, Migratie, Gezondheid en de EU in de wereld.

Van 1 september tot en met 14 november konden alle Nederlanders hun mening en ideeën delen via een vragenlijst (gelijk aan die van het panelonderzoek) of ‘Swipen naar de toekomst’: een online tool met 20 stellingen. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt als aanvulling op het panelonderzoek. De resultaten van de open vragenlijst en swipe-tool verschijnen in januari 2022 op Kijkopeuropa.nl.

Hoe nu verder?

De twee bovengenoemde rapporten met alle aanbevelingen worden aangeboden aan de Conferentie over de toekomst van Europa. Daar komen de ideeën, meningen en aanbevelingen van alle inwoners van de EU samen. Tijdens verschillende vergaderingen worden niet alleen de resultaten van alle nationale burgerdialogen besproken, maar ook de uitkomsten van andere initiatieven en consultaties die tijdens de Conferentie plaatsvinden. Zo zijn er ook Europese burgerpanels en kunnen alle EU-burgers (dus ook Nederlanders) terecht op een Europees digitaal platform om ideeën aan te dragen of evenementen te organiseren.

Uit de Conferentie volgen aanbevelingen voor het voorzitterschap van de Conferentie, dat bestaat uit de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Zij hebben toegezegd te onderzoeken hoe ze opvolging kunnen geven aan de aanbevelingen. Voor de Nederlandse regering vormen alle uitkomsten van Kijk op Europa een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.