Minister Hoekstra spreekt met Nederlanders over de EU en houdt toespraak over Europa

Op 9 mei 2022 (Dag van Europa) was minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in Maastricht. Daar sprak hij met deelnemers van de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa. En hield hij een toespraak: over zijn visie op de Europese Unie (EU) en de burgerdialogen. Ook ging hij in op actuele ontwikkelingen in Europa, zoals de oorlog in Oekraïne.

Minister Hoekstra en deelnemer Kijk op Europa

Hoekstra in gesprek met Nederlanders

Minister Hoekstra ging in Maastricht in gesprek met zo’n 40 deelnemers van de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa. Via de burgerdialoog konden alle Nederlanders van 1 september tot 14 november 2021 hun mening en ideeën over de EU delen. In totaal hebben zo’n 13.000 Nederlanders van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In deze laatste bijeenkomst bespraken zij met de minister hun ideeën over de toekomst van Europa, en vertelden deelnemers over hun ervaringen tijdens de burgerdialogen.

Deelnemers Kijk op Europa

Toespraak Hoekstra over Europa

Minister Hoekstra sloot zijn bezoek af in de Maastrichtse Muziekgieterij, met een toespraak in het kader van de Dag van Europa. De toespraak was live te volgen, en is terug te kijken op YouTube.

In de toespraak ging Hoekstra in op de oorlog in Oekraïne. Die heeft grote gevolgen voor de veiligheid in Europa, en is ook een extreem voorbeeld van hoe onze manier van leven, onze kijk op de wereld, onze blik op vrede, veiligheid en burgerrechten al jaren wordt bestreden.

Op het wereldtoneel zal de EU opnieuw moeten bevechten wat we tot voor kort voor lief namen. Er is een nieuwe aanpak nodig, die onze manier van leven beschermt. En daarvoor hebben we meer Europese slagkracht nodig. Meer defensie. En meer diplomatie. Daarbij benadrukte Hoekstra het belang van de betrokkenheid van Nederlanders bij de toekomst van Europa.

Minister Hoekstra: “Burgerdialogen zoals Kijk op Europa moeten we wat mij betreft veel vaker organiseren. Juist als het gaat om Europa en hoe het zich verhoudt tot de rest van de wereld.”

Toespraak minister Hoekstra in Maastricht

Maastricht en de Europese Unie

Maastricht heeft een bijzondere betekenis voor de EU. 30 jaar geleden is de Unie daar begonnen, met het ondertekenen van het Verdrag van Maastricht. In 1992 waren er nog maar 12 lidstaten. Inmiddels is de EU uitgebreid tot 27 landen. Het verdrag was het begin van een nauwe samenwerking op terreinen zoals buitenland- en veiligheidsbeleid. Meer weten over het belang van de Europese samenwerking – en over de Nederlandse EU-plannen? Lees het in de Staat van de Unie 2022. Hierin zijn ook de resultaten van Kijk op Europa meegenomen.

Eindverslag Conferentie over de toekomst van Europa

De Europese Unie wil van haar inwoners weten hoe zij over Europa denken en wat zij van de EU wensen en verwachten. Daarom organiseerde de EU in 2021 en 2022 de Conferentie over de toekomst van Europa.

Op 9 mei is het eindrapport van de Conferentie over de toekomst van Europa – waarvan de resultaten van de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa onderdeel zijn – gepresenteerd aan het voorzitterschap van de Conferentie. Dit zijn de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Die EU-instellingen gaan nu kijken hoe zij invulling kunnen geven aan de ideeën en voorstellen van Europese burgers. Bekijk het eindverslag van de Conferentie over de toekomst van Europa.