Resultaten

Via Kijk op Europa konden Nederlanders op verschillende manieren hun mening en ideeën delen over de Europese Unie (EU). Op deze pagina vind je alle resultaten, inclusief de aanbevelingen van Nederlanders aan de EU.

Tussentijdse resultaten van Kijk op Europa

De burgerdialoog Kijk op Europa begon met een panelonderzoek onder een representatieve groep Nederlanders. Op 8 oktober 2021 deelden we het eerste rapport: Eerste inzichten en vervolgvragen.

Meningen, ideeën en aanbevelingen

In oktober en november vonden online en door het hele land op locatie themabijeenkomsten plaats voor de burgerdialoog Kijk op Europa. Het eerdere panelonderzoek en de themabijeenkomsten hebben geleid tot aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

  • Lees het tweede rapport Meningen, ideeën en aanbevelingen over de thema’s: Online wereldEuropese DemocratieEconomie en BanenOnderwijs, Cultuur, Jongeren, Sport en Veiligheid en Rechtsstaat.
  • Lees het derde rapport Meningen, ideeën en aanbevelingen over de thema’s: EU in de WereldGezondheidKlimaatverandering en Milieu en Migratie en Vluchtelingen.

Resultaten open online tools

Tussen 1 september en 15 november 2021 konden alle Nederlanders hun mening en ideeën delen over de toekomst van Europa. Met behulp van een vragenlijst of via een online swipe-tool met 20 stellingen.

Het eindrapport

Lees het eindrapport van de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa. Dit is een bundeling van eerdere rapporten. Op 8 maart 2022 is het eindrapport van de burgerdialoog gepresenteerd aan de Eerste en Tweede Kamer. De resultaten worden ook gedeeld met de Conferentie over de toekomst van Europa

Ook andere landen delen hun bevindingen met de Conferentie. Dit leidt tot aanbevelingen voor het voorzitterschap van de Conferentie: de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Zij hebben toegezegd om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Voor de Nederlandse regering vormen alle uitkomsten van Kijk op Europa een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.