Gelijke rechten en democratie

De rechtsstaat staat aan de basis van de Europese Unie (EU). Een rechtsstaat betekent dat inwoners worden beschermd door de wet. Tegen elkaar, maar ook tegen de overheid. Zo wil de EU ongelijkheid terugdringen.

Europese democratie - stemmen op het stembureau

Wat doet de EU?

  • De EU beschermt de grondrechten van burgers. Dat zijn rechten die de overheid niet mag veranderen. Denk aan vrijheid, gelijkheid en veiligheid. En aan onderwijs en zorg.
  • De EU wil dat iedereen gelijk wordt behandeld. Daarom werkt de EU aan plannen tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Bijvoorbeeld voor lhbtiqa+’ers.
  • De EU heeft een plan gemaakt om de Europese democratie te verbeteren. Daarmee wil de EU zorgen voor minder verkeerde informatie, zoals ‘nepnieuws’. En voor eerlijke verkiezingen en een vrije pers.
  • De EU geeft burgers actief informatie over de regels en wetten van de EU.