Klimaatverandering en milieu

Klimaatverandering leidt over de hele wereld steeds vaker tot natuurrampen. De Europese Unie (EU) wil daarom zorgen dat Europa dit proces niet versnelt. En dat er zo veel mogelijk van de natuur overblijft.

Zandzakken tegen wateroverlast in Nederland

Klimaatverandering tegenhouden

De EU maakt afspraken om klimaatverandering zo veel mogelijk tegen te houden. Met de Europese Green Deal moeten alle landen in de EU klimaatneutraal zijn in 2050. Dat betekent dat zij niet mogen bijdragen aan de opwarming van de aarde. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk CO2 vrij te laten komen. En door zo veel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken.

Wat doet de EU?

Bij de aanpak van klimaatverandering kan en wil de Europese Unie het voortouw nemen. Om de economie van de Europese Unie duurzaam te maken, is een Europese Green Deal opgesteld. Hiermee wil de EU de problemen op het gebied van klimaat en milieu omzetten in kansen. De veranderingen die daarvoor nodig zijn moeten eerlijk verdeeld worden onder de bevolking en lidstaten. En niemand mag hierbij vergeten worden.

Met de Green Deal moet de Europese Unie een moderne, klimaatneutrale en concurrerende economie krijgen met als doelen:

  • een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050;
  • economische groei zonder dat er nieuwe grondstoffen uit de grond worden gehaald;
  • een klimaatneutrale en sterke samenleving waarin geen enkele persoon of plaats aan zijn lot wordt overgelaten.