Onderwijs

De Europese Unie (EU) wil graag dat alle inwoners het beste onderwijs kunnen krijgen. Daarvoor delen landen kennis en ervaringen over hun manier van onderwijs geven met elkaar. Zo kunnen leerlingen en studenten met het Erasmus+-programma bijvoorbeeld makkelijker studeren en stage lopen in andere EU-landen.

Onderwijs, cultuur, jongeren en sport - sportende kinderen

Wat gebeurt er binnen de EU?

  • De Europese Commissie stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en landen, zodat de kwaliteit van het onderwijs groeit, iedereen gelijke kansen krijgt en het hele leven kan blijven leren.
  • De EU biedt via het Erasmus+ programma beurzen zodat leerlingen en studenten een leerervaring in het buitenland kunnen opdoen.