Kabinet presenteert eindrapport burgerdialoog Kijk op Europa

Wat vinden Nederlanders belangrijk in de toekomst van de Europese Unie? Deze vraag stond de afgelopen maanden centraal in de burgerdialoog Kijk op Europa. Vandaag is het eindrapport van de burgerdialoog gepresenteerd aan de Eerste en Tweede Kamer. Hiermee is de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa afgerond. De uitkomsten worden gebruikt om tot aanbevelingen te komen van Europese burgers aan de EU.

Vergrootglas in de kleuren van de Nederlandse vlag boven de kaart van de Europese Unie

Het eindrapport is een bundeling van eerder gepubliceerde resultaten en wordt gedeeld met de Conferentie over de toekomst van Europa tijdens de plenaire vergadering eind maart. Het eindrapport bevat meningen, ideeën en aanbevelingen van Nederlanders aan de EU en vormt zo de stem van Nederland: onze kijk op Europa. In december en januari werden al twee (tussen)rapporten van Kijk op Europa gepubliceerd met de meningen, ideeën en aanbevelingen van Nederlanders. De rapportages waren gebaseerd op een representatief panelonderzoek en verdiepende themadialogen online en op locatie.

Aanbevelingen namens alle EU-burgers

De Europese Unie wil van haar inwoners weten hoe zij over Europa denken. Daarom organiseert de EU de Conferentie over de toekomst van Europa. Als onderdeel van de Conferentie organiseerde Nederland de nationale burgerdialoog Kijk op Europa. Met de publicatie van het eindrapport eindigt de burgerdialoog Kijk op Europa. Ook de Europese burgerpanels zijn afgerond.

De komende weken gaat de Conferentie met alle uitkomsten aan de slag. Het eindresultaat van de Conferentie wordt aangeboden aan het voorzitterschap van de Conferentie: de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Zij hebben toegezegd te onderzoeken hoe ze opvolging kunnen geven aan de aanbevelingen. Voor de Nederlandse regering vormen de uitkomsten bovendien een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.