Over Kijk op Europa

Via Kijk op Europa konden alle Nederlanders hun ideeën delen over de toekomst van Europa. Dit initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. De ideeën van inwoners uit de hele Europese Unie worden verwerkt in de toekomstplannen voor Europa.

De toekomst van Europa is ook jouw toekomst.

Hoe denken Nederlanders over Europa?

Grote maatschappelijke thema’s als klimaat en migratie worden steeds meer in Europees verband aangepakt. En ook in het dagelijks leven spelen keuzes die in de EU gemaakt worden een steeds grotere rol. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te werken in het buitenland of om overal je databundel te kunnen gebruiken.

De EU wil daarom van haar inwoners weten hoe zij over de toekomst van de Europese Unie denken. Dit gebeurt met de Conferentie over de toekomst van Europa. Als onderdeel daarvan organiseerde Nederland de nationale burgerdialoog Kijk op Europa.

Negen thema’s

Voor de Conferentie over de toekomst van Europa zijn negen thema’s bepaald. Deze thema’s staan ook centraal in de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa.

De resultaten van Kijk op Europa worden ingebracht in de ‘plenaire vergaderingen’ van de Conferentie over de toekomst van Europa. Daar komen de resultaten van alle nationale burgerdialogen samen met de Europese burgerdialogen en met andere initiatieven vanuit de Conferentie.

Lees meer over de Conferentie op het Europese digitale platform.

Eindverslag met aanbevelingen

De Conferentie eindigde in het voorjaar van 2022 met een eindverslag met aanbevelingen. Dat verslag gaat naar het voorzitterschap van de Conferentie: de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. Zij hebben toegezegd aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Voor de Nederlandse regering vormen de uitkomsten bovendien een waardevolle bijdrage aan de vorming van het Nederlandse EU-beleid.