Open tools bieden aanvullende inzichten en ideeën over Europa

Met de burgerdialoog Kijk op Europa konden alle Nederlanders hun meningen en ideeën delen over de toekomst van Europa. Als onderdeel van deze burgerdialoog kon iedereen meedoen via twee open (voor iedereen beschikbare) tools: een online vragenlijst en een online swipe-tool met 20 stellingen (genaamd ‘Swipen naar de toekomst’). Van deze tools worden nu de resultaten bekendgemaakt.

Computer en smartphone met het logo van Kijk op Europa

De open tools waren online beschikbaar van 1 september tot en met 14 november 2021. Deze tools waren erop gericht om alle Nederlanders gelegenheid te bieden hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Europa. De uitkomsten van beide open tools geven waardevolle inzichten in de diversiteit aan meningen, ideeën en zorgen van Nederlanders.

Aanvulling op representatief panelonderzoek

De open tools vormden een aanvulling op het representatief panelonderzoek van circa 4.000 mensen waar Kijk op Europa mee begon. Als vervolg op en verdieping van de uitkomsten van het panelonderzoek vonden online en door het hele land op locatie themadialogen plaats. Dit heeft geleid tot aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU: de stem van Nederland tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa.

Volgende stap: eindrapport met alle aanbevelingen

Binnenkort wordt het eindrapport van Kijk op Europa gepubliceerd en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, met daarin de ideeën, meningen en aanbevelingen van alle negen thema’s van Kijk op Europa. In dit rapport zijn niet alle resultaten van de open tools opgenomen. Voor de burgerdialogen die werden georganiseerd in het kader van de

Conferentie over de toekomst van Europa, zijn eisen gesteld aan de representativiteit van gepubliceerde resultaten. De uitkomsten van de open vragenlijst en swipe-tool zijn waardevol maar, in tegenstelling tot het panelonderzoek en de dialogen, niet representatief.