De online wereld

Digitale technologie verandert ons leven. De coronapandemie versterkt dit: werken en studeren op afstand zorgt ervoor dat we steeds vaker voor een beeldscherm zitten. Daarbij worden er steeds hogere eisen gesteld aan goede digitale verbindingen, veiligheid en privacy.

De online wereld - meisje met smartphone

Wat doet de EU?

De EU maakt zich er sterk voor dat niemand achterblijft bij de overgang naar een steeds meer digitale wereld. Bovendien vindt de EU digitale oplossingen van cruciaal belang in de strijd tegen klimaatverandering en voor de verduurzaming van onze economie en samenleving.

De EU wil dat zowel mensen als bedrijven van een meer digitale wereld kunnen profiteren. Om de digitale toekomst van Europa vorm te geven, richt de Europese Unie zich onder andere op technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, en op een goede digitale verbinding voor iedereen.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Zorg overal voor snel, veilig en stabiel internet

61% van de Nederlanders vindt dat de EU ervoor moet zorgen dat iedereen in Europa toegang heeft tot snel en stabiel internet. Over de grote afhankelijkheid van het internet, maken Nederlanders zich soms zorgen. De EU mag dan ook best wat geld besteden aan de betrouwbaarheid en veiligheid van het internet.

“Stel hardere eisen aan programmeurs en bedrijven: verbied onveilige programmeertalen.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Maak duidelijke regels en standaarden voor internetbedrijven

75% van de Nederlanders vindt dat de EU ervoor moet zorgen dat kopen op internet in alle landen van de EU even veilig is, bijvoorbeeld via Europese privacyregels en standaarden. Daarnaast moeten EU-landen er samen voor zorgen dat bedrijven als Google en Facebook niet te veel macht krijgen.

“Tegen een wereldspeler als Facebook kunnen wij als klein landje weinig beginnen. Als Europa heb je veel meer slagkracht.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Combineer privacyregels met een praktische uitvoering en uitleg

Nederlanders vinden het fijn op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen vertrouwen, maar de praktische uitvoering van de privacywetgeving kan beter. Problemen of vragen op het gebied van privacy leggen Nederlanders het liefst neer bij de eigen landelijke overheid, in de eigen taal.