De rol van de EU in de wereld

De wereld staat voor een aantal grote uitdagingen. Bedreiging van vrede en veiligheid, klimaatverandering en pandemieën kunnen alleen worden aangepakt door wereldwijd samen te werken. De Europese Unie vormt daarbinnen een blok naast bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

Vergadering van het Europees Parlement

Wat doet de EU?

De EU vindt niet alleen samenwerking binnen de Europese Unie belangrijk. De EU werkt ook nauw samen met buurlanden en staat positief tegenover toetreding van nieuwe landen, zoals Servië en Albanië. En als het gaat om bijvoorbeeld de bestrijding van de coronapandemie, klimaatverandering of veiligheid, vindt de EU het noodzakelijk om met landen over de hele wereld samen te werken.

Een gezamenlijke Europese aanpak zorgt dat Europa zijn stem op het wereldtoneel duidelijker kan laten horen.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Benut de kracht van de EU vooral bij grote internationale thema’s

De kracht van de EU zit volgens Nederlanders vooral in de gezamenlijk aanpak van internationale uitdagingen. Het gaat dan om thema’s als klimaatverandering, de coronapandemie en de vluchtelingenproblematiek. Samenwerking in Europa moet vooral zorgen voor efficiëntie en slagkracht.

“Vanuit de EU is het makkelijker om internationale samenwerkingsovereenkomsten te sluiten dan als individueel land.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Kies binnen én buiten Europa voor samenwerking in plaats van strijd

66% van de Nederlanders vindt dat de EU een sterker blok moet vormen tegen andere internationale machtsblokken, zoals China of Rusland. Maar dat wil niet zeggen dat er ook meer strijd moet worden gevoerd. Nederlanders zien liever dat er ook met landen buiten de EU wordt samengewerkt.

“Zoals er regelmatig een internationale Klimaattop wordt georganiseerd, zou er ook een conferentie over mensenrechten moeten worden georganiseerd.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Bied op een weloverwogen manier hulp bij conflicten

Voor de rol van de EU in de wereld vindt 50% van de Nederlanders de aanpak van conflicten in de wereld een belangrijk thema. Meer samenwerking tussen Europese legers zien veel Nederlanders als een goede optie. Het heeft wel altijd de voorkeur om conflicten zonder geweld op te lossen.