Economie en banen

De coronapandemie vormt ongekende uitdagingen voor de wereldeconomie. Ook in Europa treft de pandemie vele personen, gezinnen en bedrijven. Dat vraagt om een herstelplan voor de economische en sociale schade.

Economie en banen - vrouw in de techniek

Wat doet de EU?

De coronapandemie heeft vooral kleine en middelgrote bedrijven zwaar getroffen. Deze bedrijven vormen de ruggengraat van de Europese economie. De EU wil daarom dat landen samenwerken aan herstelplannen om economisch sterker uit de crisis te komen. Hierbij wil de EU blijven investeren in een groene en digitale toekomst, waarbij zwakkeren in de samenleving beter worden beschermd.

Om in de komende jaren de economische plannen van de EU te realiseren, is een bedrag van maar liefst 1.800 miljard euro beschikbaar gesteld. Er is bijvoorbeeld een NextGenerationEU-fonds, waarbij meer dan 800 miljard euro wordt ingezet om de economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen. En om de Europese economie ook op de lange termijn gezonder, groener en digitaler te maken.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Houd rekening met overeenkomsten en verschillen

71% van de Nederlanders vindt dat de EU ervoor moet zorgen dat bedrijven meer samenwerken, om zo de Europese economie sterker te maken. Europees geld kan bijvoorbeeld efficiënter worden besteed aan innovatie. Daarbij moet de EU wel aandacht hebben voor (economische) verschillen tussen landen.

“Versnel de automatisering in Europa, zodat spullen die nu uit China komen weer hier gemaakt worden.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Maak meer gebruik van Europa’s sterke punten

Nederlanders vinden dat Europa goed is in onderwerpen als digitalisering, duurzaamheid en infrastructuur. Daarnaast staat Europa voor kwaliteit en diversiteit. Juist het diverse continent, met verschillende meningen en ideeën, moet volgens Nederlanders meer als economisch voordeel worden benut.

3. Ontwikkel een eerlijk en duidelijk belastingstelsel

82% van de Nederlanders vindt dat de EU-landen er samen voor moeten zorgen dat alle bedrijven in de EU eerlijk belasting betalen. Dat geldt vooral ook voor de hele grote bedrijven. Dit vraagt volgens Nederlanders om een beter belastingstelsel, dat voor iedereen in Europa eerlijk én duidelijk is.

“Veel Europese regels zijn ingewikkeld en veranderen regelmatig. Dat maakt het voor bedrijven lastig om te innoveren.” – deelnemer Kijk op Europa

4. Zorg dat iedereen mee kan komen

71% van de Nederlanders vindt dat de EU moet helpen om de werkgelegenheid te bevorderen, met extra aandacht voor bijvoorbeeld jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan via regels of subsidies voor bedrijven, maar ook door werkgevers en werknemers extra te ondersteunen.