Europese democratie

De democratie staat wereldwijd steeds meer onder druk. Ook in Europa hebben we te maken met toenemend extremisme en desinformatie. De afstand tussen kiezers en volksvertegenwoordigers lijkt steeds groter te worden.

Europese democratie - stemmen op het stembureau

Wat doet de EU?

De EU ziet een hoge participatiegraad (zoals een hoge opkomst bij verkiezingen) als een teken van een gezonde democratie. De EU vindt het daarom belangrijk om burgers actief te blijven informeren over het EU-beleid en aanmoedigen om te stemmen.

Ook buiten de verkiezingsperiode willen mensen betrokken worden bij besluitvorming en beleid. Daarom neemt de EU ook andere initiatieven om de democratie te versterken. De Conferentie over de toekomst van Europa is hier een goed voorbeeld van.

Vanwege een toename van extremisme en onjuiste informatie (‘nepnieuws’) heeft de EU een actieplan opgezet voor Europese democratie. Die moet de democratieën in de EU-landen sterker maken. Het plan richt zich onder meer op vrije en eerlijke verkiezingen en vrije pers.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Geef een breder perspectief op Europa

Als het in de Nederlandse media over Europa gaat, is dat vaak wanneer er een crisis is. Voor een beter beeld over het werk van de EU, zouden Nederlanders meer willen weten over dagelijkse besluiten. Ook is het interessant om vaker het perspectief van andere landen op de EU te horen.

“Vaak horen we alleen over de EU als er een crisis is. Zo blijft het sentiment over Europa negatief.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Vind nieuwe en blijvende manieren om naar burgers te luisteren

51% van de Nederlanders vindt dat de EU onvoldoende weet wat er speelt in de samenleving. De EU zou structureler in gesprek moeten met de burger. En soms kunnen ook referenda een goede optie zijn. Als de mening van burgers gevraagd wordt, is het belangrijk dat die ook echt serieus wordt genomen.

3. Wees transparanter en duidelijker over besluiten

Veel Nederlanders hebben wel interesse in Europese besluiten, maar vinden de officiële informatie en kanalen slecht vindbaar en ingewikkeld. Bovendien heeft iedereen weer andere interesses en behoeften. Burgers moeten zelf makkelijker kunnen kiezen over welke thema’s ze meer willen horen. 

“Eigenlijk zou het journaal elke uitzending een paar minuten aandacht aan Europa moeten besteden. Of start een dagelijks of wekelijks Europajournaal.” – deelnemer Kijk op Europa

4. Zorg dat er sneller knopen kunnen worden doorgehakt

Nederlanders vinden het best moeilijk om te begrijpen hoe de Europese democratie werkt. Het is belangrijk rekening te houden met verschillende belangen, maar er moeten wel sneller dan nu knopen kunnen worden doorgehakt.