Gezondheidszorg

De coronapandemie veranderde onze kijk op de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van IC-bedden en vaccins. Tegelijkertijd stellen we steeds hogere eisen aan behandelmethoden en medicijnen.

Gezondheidszorg - kind in ziekenhuis

Wat doet de EU?

Meer Europese coördinatie levert volgens de EU een belangrijke bijdrage aan een sterke gezondheidszorg. Hoewel gezondheidszorg in de eerste plaats een taak is van de regeringen van EU-landen, kan het gezondheidsbeleid van de EU de gezondheidszorg ondersteunen en versterken. Tijdens de coronapandemie gebeurt dat bijvoorbeeld door gezamenlijk vaccins te bestellen en kennis over het virus met elkaar te delen.

In de toekomst wil de EU beter voorbereid zijn op mogelijke toekomstige (gezondheids)crisissen. Het doel is om alle EU-burgers te beschermen bij medische noodsituaties die meerdere landen raken. Daarnaast wil de EU zich inzetten voor andere onderdelen van de gezondheidszorg, zoals onderzoek naar kanker en andere ernstige ziekten.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Neem meer regie in de aanpak van een pandemie

83% van de Nederlanders vindt dat landen in de EU meer moeten samenwerken om te voorkomen dat een besmettelijke ziekte zich over de hele wereld verspreidt. Maatregelen tegen de verspreiding van een virus in Europa moeten meer op elkaar aansluiten, zonder dat regels overal hetzelfde hoeven te zijn.

2. Zorg voor betaalbare en betrouwbare medicijnen voor iedereen

71% van de Nederlanders vindt dat de EU ervoor moet zorgen dat landen van buiten de EU minder nodig zijn voor de ontwikkeling, productie en levering van medicijnen. Nederlanders willen betaalbare zorg, maar ook kunnen vertrouwen op de kwaliteit van medicijnen.

“De zorgkosten zijn nu al onbetaalbaar. Nieuwe medicijnen moeten we dan ook proberen zo goedkoop mogelijk in te kopen.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Landen moeten vooral zelf hun gezondheidszorg beter en eerlijker maken

Nederlanders maken zich soms zorgen over de grote macht van bedrijven in de gezondheidszorg. Daar zou de EU met regels iets tegen moeten doen. Verder vinden Nederlanders gezondheidszorg vooral een nationale zaak. Landen weten zelf het beste wat de lokale problemen en prioriteiten zijn.

“Laat jongeren gezondere keuzes maken met behulp van serious games of augmented reality.” – deelnemer Kijk op Europa