Onderwijs, cultuur, jongeren en sport

De toekomst van Europa gaat over de jongeren van nu. Onderwijs, cultuur en sport zijn hierbij belangrijke thema’s. EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor deze thema’s. De EU kan daarbij wel op verschillende manieren ondersteuning bieden.

Onderwijs, cultuur, jongeren en sport - sportende kinderen

Wat doet de EU?

De EU wil dat haar inwoners toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs en goede opleidingen. De EU zet zich daarbij in voor meertaligheid (het beheersen van meerdere talen) en stimuleert dat studenten, stagiairs, leerkrachten en jongeren ervaring opdoen in het buitenland. Dit gebeurt onder meer met Erasmus+, een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport.

De EU beschermt ook haar cultureel erfgoed en culturele en taalkundige diversiteit. De EU steunt de culturele en creatieve sectoren, bijvoorbeeld via het programma Creatief Europa.

Ten slotte promoot de EU sport in Europa via initiatieven zoals de European Week of Sport en de #BeActive-awards.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Stimuleer studeren in het buitenland op een verstandige manier

Studeren in het buitenland kan bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en meer begrip tussen jongeren. Het is dan ook goed dat de EU dit stimuleert, maar dan moeten jongeren elkaar ook wel actief opzoeken. En landen met een lager kennisniveau moeten niet hun talent kwijtraken aan het buitenland.

2. Laat onderwerpen als cultuur en sport vooral aan de lidstaten

58% van de Nederlanders vindt dat de EU cultureel erfgoed in Europa beter moet beschermen. Maar lokale cultuur vinden Nederlanders geen kerntaak voor de EU, net als bijvoorbeeld de aanpak van misstanden in de sport. Europa moet nu eenmaal prioriteiten stellen en er is ook veel geld nodig voor andere zaken.

“De EU zie ik als een vriendengroep. We respecteren onze verschillen en ik kan om hulp roepen als ik die nodig heb.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Zorg dat Europeanen elkaar beter leren kennen en respecteren

Nederlanders vinden het belangrijk respect te hebben voor verschillen binnen Europa. Diversiteit in bijvoorbeeld taal, cultuur, onderwijs en sport maken Europa een rijk continent. Veel Nederlanders vinden dan ook dat landen de tijd moeten krijgen om aan elkaars gewoonten en ideeën te wennen.

“Naast een culturele hoofdstad, zou je in Europa ook ieder jaar een onderwijs-, jongeren-, en sporthoofdstad moeten kiezen.” – deelnemer Kijk op Europa