Veiligheid en rechtsstaat

Om een rechtsstaat te handhaven moeten grondrechten en waarden goed worden beschermd. Bij het vergroten van veiligheid gaat het steeds meer om de bestrijding van zware criminaliteit, zoals cybercrime en terrorisme.

Veiligheid en rechtsstaat - demonstratie

Wat doet de EU?

De EU houdt toezicht op de rechtsstaat in alle EU-landen en probeert de ongelijkheid binnen de Europese Unie terug te dringen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van de EU-strategie voor gendergelijkheid, het actieplan tegen racisme en de strategie voor gelijkheid van lhbtiq+-ers. Tegelijkertijd helpt de EU alle Europeanen te beschermen tegen terrorisme en criminaliteit.

De afgelopen vijf decennia heeft de EU ook veel maatregelen en regels ingevoerd die de rechten voor consumenten beschermen. De nieuwe consumentenagenda zorgt ervoor dat consumenten makkelijker voor zichzelf op kunnen komen.

Wat vinden Nederlanders?

Het panelonderzoek en de themabijeenkomsten van Kijk op Europa hebben geleid tot de volgende aanbevelingen van Nederlandse burgers aan de EU.

1. Zorg dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen

Nederlanders vinden het belangrijk dat de EU de rechtsstaat en onze fundamentele vrijheden en grondrechten beschermt, maar ook aandacht heeft voor verschillen die binnen Europa bestaan. De EU moet er vooral voor zorgen dat iedereen in Europa zich vrij en veilig voelt.

“Er zijn veel verschillen binnen Europa, maar onze fundamentele rechten zijn hetzelfde. Die zou de EU moeten beschermen.” – deelnemer Kijk op Europa

2. Breid de EU alleen uit als dat meerwaarde heeft

44% van de Nederlanders vindt niet dat de EU moet uitbreiden met meer landen. 25% is wel voor uitbreiding. Als er nieuwe landen bijkomen, moeten die ook echt aan onze voorwaarden kunnen voldoen. En ook de huidige lidstaten moeten meerwaarde ervaren van uitbreiding.

“Stel strenge integriteitsregels in voor politici in heel Europa, om te voorkomen dat ze te makkelijk beïnvloed kunnen worden.” – deelnemer Kijk op Europa

3. Werk vooral samen tegen internationale criminaliteit en terrorisme

68% van de Nederlanders vindt dat de veiligheidsdiensten van EU-landen hun informatie met elkaar moeten delen. Maar dit moet wel efficiënt en veilig gebeuren. Samenwerking vinden Nederlanders vooral logisch bij de bestrijding van zware criminaliteit, zoals cybercrime en terrorisme.