Informatiecampagne Over Europa van start

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). De afspraken die Nederland in EU-verband maakt, spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van alle Nederlanders. Maar wat weten Nederlanders eigenlijk van de EU en de rol die Nederland daarin heeft? Het kabinet wil Nederlanders hierover informeren en met hen in gesprek gaan. Daarom start vanaf maandag 29 januari 2024 de informatiecampagne Over Europa.

Logo Over Europa

Wat is Over Europa?

Over Europa is een tweejarige informatiecampagne inclusief gesprekken met Nederlanders in het hele land. Het doel van de campagne is het informeren van alle Nederlanders over de EU en de rol van Nederland. Hierbij is extra aandacht voor de brede groep Nederlanders die soms weinig kennis heeft over de EU en die de overheid beter wil bereiken. Denk aan jongeren, praktisch opgeleiden, laaggeletterden en minder digivaardigen. De campagne bestaat uit:

  • informatie op (online) plekken die de doelgroepen vaak bezoeken. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij hun leefwereld, interesses en taalgebruik;
  • fysieke en online gesprekken met Nederlanders, door het hele land.

De gesprekken zijn bedoeld om de verbinding en het contact met Nederlanders te versterken, te luisteren naar welke EU-onderwerpen zij belangrijk vinden en informatie te geven over het Nederlands EU-werk. De uitkomsten uit deze gesprekken worden gedeeld met het kabinet en het parlement.

In gesprek met jongeren

Over Europa start op maandag 29 januari en richt zich in de eerste drie maanden op jongeren. In het voorjaar starten de gesprekken met jongeren. De gesprekken vinden door het land plaats, waaronder op scholen. Ben je tussen de 18-28 jaar en wil je deelnemen aan een gesprek? Meld je dan nu aan.

Nederland en de EU

Nederland werkt binnen de EU samen met 26 andere Europese landen. Omdat je samen meer voor elkaar krijgt dan als land alleen. Door veel met elkaar te praten maken de landen afspraken. Bijvoorbeeld over onderwerpen als voedsel, energie, natuur, internet en regels over privacy. Die afspraken gelden ook in Nederland en dus voor alle Nederlanders. De EU heeft zo meer invloed op ons leven dan je waarschijnlijk denkt. Daarom is het belangrijk om hierover geïnformeerd te worden.

Logo Kijk op Europa

Eerdere campagne: Kijk op Europa

In 2021 en 2022 organiseerde het kabinet Kijk op Europa, in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Dit waren gesprekken met Nederlanders over EU-onderwerpen. Deelnemers hebben hierbij gevraagd om meer informatie over (Nederland in) de EU beschikbaar te stellen en om vaker het gesprek te voeren met Nederlanders, over Nederland in de EU. Met Over Europa wordt hier ook vervolg aan gegeven. Bekijk de resultaten van Kijk op Europa.

De informatiecampagne Over Europa loopt vanaf maandag 29 januari 2024 en duurt tot halverwege 2025. Over Europa is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ter uitvoering van motie Koole, en wordt georganiseerd in samenwerking met andere ministeries en lokale overheden.