Minister Hoekstra bij de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg

Hoe denken Nederlanders over de Europese Unie (EU)? Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is in Straatsburg voor de Conferentie over de toekomst van Europa.

Minister Hoekstra op de Conferentie over de toekomst van Europa

Bezoek aan Straatsburg

Op 8 april is de een-na-laatste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa. Minister Hoekstra zal in deze vergadering de resultaten van de Nederlandse burgerdialoog Kijk op Europa toelichten op de thema’s waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid. Ook zal hij spreken met de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger, en met een van de Nederlanders die heeft meegedaan aan de burgerpanels.

Minister Hoekstra: “Het is belangrijk dat Nederlanders meer worden betrokken bij het werk van de Europese Unie. We gaan ons inspannen om te zorgen dat er opvolging wordt gegeven aan de wensen en ideeën die opgehaald zijn.”

De Nederlandse ‘Kijk op Europa’

Van 1 september tot 14 november 2021 konden alle Nederlanders meedenken over de toekomst van de EU. Inmiddels zijn de meningen, ideeën en aanbevelingen van de meer dan 13.000 deelnemers verzameld.

Wat gebeurt er met de resultaten?

In Nederland

Op 8 maart 2022 werd het eindrapport van de burgerdialogen gepresenteerd aan de Eerste en Tweede Kamer. De opgehaalde wensen en ideeën zijn waardevol voor de verdere vorming van Nederlands EU-beleid. Het kabinet neemt deze daarbij graag mee.

In Europa

De uitkomsten van de Europese en nationale burgerpanels worden besproken in plenaire vergaderingen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Daarnaast wordt er op 9 mei 2022 een eindverslag van de Conferentie met de uitkomsten gepresenteerd aan het voorzitterschap: het Europees Parlement, de Raad van ministers en de Europese Commissie. Op basis van het eindverslag bezien de EU-instellingen hoe zij invulling kunnen geven aan de input van EU-burgers.